Ładowanie...

Witamy w strefie udziałowca!

Przedstawiamy tu najważniejsze informacje dla członków naszego banku.

Terminarz posiedzeń organów banku na 2023 rok

RADA NADZORCZA - sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością banku

Terminy spotkań:

23 lutego 2023 - Notatka z posiedzenia ZOBACZ

22 marca 2023 - Notatka z posiedzenia ZOBACZ

26 kwietnia 2023 - Notatka z posiedzenia ZOBACZ

17 maja 2023 - Notatka z posiedzenia ZOBACZ

27 września 2023

18 października 2023

8 listopada 2023

20 grudnia 2023

 

PREZYDIUM RADY - organizuje pracę Rady Nadzorczej

Terminy spotkań:

15 lutego 2023, 14 marca 2023, 19 kwietnia 2023, 10 maja 2023, 20 września 2023, 11 października 2023, 3 listopada 2023 i 13 grudnia 2023

 

KOMITET AUDYTU - dostarcza wsparcia pozostałym członkom Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem

Terminy spotkań:

20 lutego 2023, 20 marca 2023, 15 maja 2023, 25 września 2023, 6 listopada 2023 i 18 grudnia 2023

 

ZEBRANIE GRUP CZŁONKOWSKICH - wybiera i odwołuje Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, rozpatruje sprawozdania Zarządu banku oraz Rady Nadzorczej, a także sprawozdania finansowe, rozpatruje i zgłasza wnioski oraz opinie w sprawach omawianych na obradach Zebrania Przedstawicieli

Termin spotkania:

24 maja 2023 - Notatka z zebrania ZOBACZ

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI - to najwyższy organ banku, który m.in. uchwala kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej banku, rozpatruje sprawozdania Rady, zatwierdza sprawozdania roczne i sprawozdania finansowe oraz podejmuje uchwały co do wniosków Członków banku, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udziela absolutorium poszczególnym członkom Zarządu

Termin spotkania:

14 czerwca 2023 - Notatka z zebrania ZOBACZ

Galeria zdjęć

Wybrane kategorie do wyświetlenia tylko tych galerii:

Bądź z nami na bieżąco

Realizujemy pomysły ludzi stąd