Serwis używa pliki cookies!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”.

 Zgadzam się
 Zgadzam się
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kariera

Dbając i szanując Twoją prywatność Zjednoczony Bank Spółdzielczy dokłada wszelkich starań, aby nasze praktyki dotyczące ochrony prywatności były przejrzyste i umożliwiały Ci jak najlepszą kontrolę nad tym, w jaki sposób są przetwarzane są dane osobowe. W związku z powyższym przedstawiamy poniżej informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Zjednoczonego Banku Spółdzielczego, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Wobec powyższego prosimy o zawarcie w swoim CV klauzuli o następującej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zjednoczony Bank Spółdzielczy danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej/aktualnej i przyszłych rekrutacji*
*niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zjednoczony Bank Spółdzielczy z siedzibą w 84-230 Rumia ul. Morska 21.
 2. W razie pytań możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@zjednoczonybs.pl.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyraziłaś/eś na to zgodę – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione Firmie „Makra Doradztwo Personalne” z siedzibą w 70-241 Szczecin ul. Kopernika 6/1 w celu realizacji procesu rekrutacyjnego w zakresie testowanie i opiniowanie kandydatów na pracowników.
 5. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji do 2 lat.
 6. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych oraz cofnięcia zgody w każdym czasie. Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 8. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania.

Zjednoczony Bank Spółdzielczy powstał po połączeniu Banku Rumia Spółdzielczego i Banku Spółdzielczego w Łebie. Jest instytucją finansową z ponad 70-letnim doświadczeniem w obszarze sprzedaży produktów bankowych na rynku lokalnym. Kierując się naszą misją, która brzmi: „Realizujemy pomysły ludzi stąd”, Zjednoczony Bank Spółdzielczy odpowiedzialnie reprezentuje swoje podejście do zaangażowania społecznego opartego na partnerstwie z lokalnymi organizacjami i instytucjami.

Nowoczesna centrala wraz z dobrze skomunikowanymi z trójmiastem oddziałami jak i konkurencyjna oferta, wysoka jakość obsługi Klienta, są doceniane zarówno przez naszych Klientów jaki i przez instytucje certyfikujące m.in.: przyznaniem godła „Bank Spółdzielczy Roku 2015 i 2016″.

Zjednoczony Bank Spółdzielczy otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii „Gryf Odpowiedzialności Społecznej” za promowanie odpowiedzialnego społecznie podejścia do prowadzenia działalności biznesowej jak i za pozytywny sposób oddziaływania na jakość życia w województwie pomorskim.

Zjednoczony Bank Spółdzielczy z polskim rodowodem i długimi tradycjami w bankowości spółdzielczej, gwarantuje stabilną współpracę.

Rekrutacja: malgorzata.matczak@zjednoczonybs.pl

Wiceprezes Zarządu Zjednoczonego Banku Spółdzielczego Rumia

1. Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 1. wykształcenie wyższe o jednej z wymienionych specjalności: ekonomii, bankowości, finansów, prawa, rachunkowości;
 2. minimum 8 letnie doświadczenie w pracy w banku bądź w innej instytucji finansowej, która dała możliwość poznania branży bankowej, produktów i procedur bankowych,
 3. minimum 5 letnie doświadczenie i kwalifikacje w pracy na stanowisku menadżerskim wyższego szczebla,
 4. korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganie określonym w  przepisach ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach handlowych,
 6. niekaralność.

2. Kandydat na Wiceprezesa Zarządu Banku oprócz wymagań określonych w ust. 1 niniejszego ogłoszenia powinien posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie w następujących obszarach działalności:

 1. wytrwałości w dążeniu do celu,
 2. radzenia sobie z emocjami w sytuacjach trudnych i stresowych,
 3. zdolności argumentowania i wypowiadania się,
 4. zarządzania zasobami ludzkimi,
 5. motywacji do uczenia się i samorozwoju.

oraz posiadać kompetencje:

 1.  zdolności przywódczych,
 2. pracy zespołowej,
 3. świadomości zewnętrznej.

3. Zgłoszenie kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu powinno zawierać:

 1. list motywacyjny
 2. CV zawierające informację dotyczącą zajmowanych stanowisk wraz z opisem rodzaju wykonywanej pracy i ponoszonej odpowiedzialności.
  CV powinno zawierać klauzulę o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Zjednoczonego Banku Spółdzielczego, zgodnie z ustawą zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”
 3. Koncepcję organizacji, zarządzania i rozwoju działalności handlowej banku z uwzględnieniem realiów rynkowych (maksymalnie 4 strony formatu a4).
 4. kopie świadectw pracy potwierdzających spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1 niniejszego ogłoszenia,
 5. kopie dyplomu ukończenia studiów, studiów podyplomowych oraz kursów, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach,
 6. aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niepodleganiu określonym w przepisach ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach handlowych,
 8. oświadczenia, iż nie jest prowadzone przeciw kandydatowi postępowanie karne lub postępowanie w sprawie o przestępstwo karno-skarbowe,
 9. oświadczenie, że wobec kandydata nie został orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz zakaz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego lub spółdzielni,

4. Zgłoszenia należy składać lub przesyłać w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na Wiceprezesa Zarządu Zjednoczonego Banku Spółdzielczego”

5. Zgłoszenia będą przyjmowane listami poleconymi, które wpłynęły do siedziby Banku w Rumi przy ul. Morskiej 21 w terminie do dnia 05.08.2022 r. jak również będą przyjmowane osobiście do dnia 05.08.2022 r. do godz. 15.00 w siedzibie Banku w Rumi ul. Morska 21 w sekretariacie Zarządu na II piętrze.

6. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie wskazanym do ich przyjmowania zostaną odrzucone. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

7. Kandydat może uzyskać do wglądu informacje o Banku wskazane w ust. 8 osobiście od dnia 11.07.2022 r. do dnia 04.08.2022 r. w siedzibie Banku w Rumi przy ul. Morskiej 21 w sekretariacie Zarządu na II piętrze.

8. Zakres informacji obejmuje: politykę informacyjną za 2021 r., Zasady Ładu Korporacyjnego oraz regulamin organizacyjny Banku.

Przesyłając formularz kontaktowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych i kontakt poprzez wybrane kanały (telefon, email) komunikacji osobowych w celach obsługi niniejszego zgłoszenia przez Bank Rumia Spółdzielczy z siedzibą przy ul. Morskiej 21, 84-230 Rumia z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).

Prosimy o zaznaczenie pola poprzez wstawienie znaku „✓”. Zaznaczenie pola oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia każdej z powyżej udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BANK RUMIA SPÓŁDZIELCZY W ZWIĄZKU Z UDZIELENIEM ODPOWIEDZI NA PANA/PANI PYTANIE

 1. [Administrator danych] Administratorem danych jest Bank Rumia Spółdzielczy z siedzibą w Rumi, ul. Morska 21, 84-230 Rumia zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073381, NIP 586-010-38-60, REGON 000496219, telefon +48 58 671 00 38, email: centrala@bankrumia.pl, zwany dalej „Bankiem”.
 2. [Inspektor Ochrony Danych] W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bankrumia.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).
  Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. [Kategorie danych osobowych] Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.
  Bank przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.


Dyrektor do Centrum Bankowości Bezpośredniej powiat lęborski i okolice

Twoje zadania:

 • Realizacja planów sprzedażowych
 • Sprzedaż produktów i usług bankowych dla klientów instytucjonalnych
 • Aktywne wspieranie Oddziałów w realizacji planów sprzedażowych
 • Zarządzanie portfelem klientów z sektora klientów instytucjonalnych
 • Dbałość o relacje i bieżące badanie potrzeb klientów tj. aktywna współpraca z klientami z portfela
 • Przyjmowanie wniosków kredytowych, ich weryfikacja, analiza pod względem zdolności kredytowej, zabezpieczeń, sporządzanie aplikacji kredytowych,

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomia, finanse, bankowość)
 • minimum 3 letniego doświadczenia w sprzedaży kredytów dla MSP,
 • umiejętność samodzielnego sporządzania analizy i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej klientów instytucjonalnych, w tym umiejętność oceny projektów inwestycyjnych
 • doświadczenia w prowadzeniu negocjacji handlowych
 • wysoko rozwinięte zdolności sprzedażowe
 • Komunikatywność, bardzo dobra organizacja pracy i orientacja na realizację zadań
 • inicjatywa w działaniu
 • prawo jazdy kat. B.

Co oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w ramach umowy o pracę
 • odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w stabilnej firmie
 • możliwość zdobycia nowych doświadczeń i rozwoju kwalifikacji
 • uczestniczenie w interesujących projektach
 • stałe godziny pracy (brak zmian)
 • bibliotekę bankową
 • świętowanie sukcesów i urodzin pracowników
 • pakiet socjalny, w tym opieka medyczna, karty podarunkowe, wczasy pod gruszą
 • Pracowniczy Program Emerytalny.

Prosimy o zawarcie w swoim CV klauzuli o następującej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zjednoczony Bank Spółdzielczy danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej/aktualnej i przyszłych rekrutacji.*
*niepotrzebne skreślić

Przesyłając formularz kontaktowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych i kontakt poprzez wybrane kanały (telefon, email) komunikacji osobowych w celach obsługi niniejszego zgłoszenia przez Bank Rumia Spółdzielczy z siedzibą przy ul. Morskiej 21, 84-230 Rumia z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).

Prosimy o zaznaczenie pola poprzez wstawienie znaku „✓”. Zaznaczenie pola oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia każdej z powyżej udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BANK RUMIA SPÓŁDZIELCZY W ZWIĄZKU Z UDZIELENIEM ODPOWIEDZI NA PANA/PANI PYTANIE

 1. [Administrator danych] Administratorem danych jest Bank Rumia Spółdzielczy z siedzibą w Rumi, ul. Morska 21, 84-230 Rumia zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073381, NIP 586-010-38-60, REGON 000496219, telefon +48 58 671 00 38, email: centrala@bankrumia.pl, zwany dalej „Bankiem”.
 2. [Inspektor Ochrony Danych] W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bankrumia.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).
  Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. [Kategorie danych osobowych] Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.
  Bank przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.


Doradca Klienta Lębork

Twoje zadania:

 • Zapewnienie klientom wysokiej jakości obsługi zgodnie z obowiązującymi standardami obsługi 
 • Realizacja przyjętych planów sprzedażowych
 • Prowadzenie aktywnej sprzedaży produktów i usług
 • Obsługa klientów w zakresie kredytów gotówkowych i MSP
 • Obsługa gotówkowa klientów
 • Utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane ekonomia, finanse, bankowość)
 • Minimum 2 letniego doświadczenia pracy w banku
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie obsługi klientów indywidualnych i MSP
 • Doświadczenie w zakresie sprzedaży kredytów gotówkowych oraz MSP
 • Wysoko rozwiniętych zdolności sprzedażowych
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Znajomości prawa bankowego, produktów i usług bankowych oferowanych klientom instytucjonalnym i indywidualnym
 • Prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem

Co oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w ramach umowy o pracę
 • odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w stabilnej firmie
 • możliwość zdobycia nowych doświadczeń i rozwoju kwalifikacji
 • uczestniczenie w interesujących projektach
 • stałe godziny pracy (brak zmian)
 • bibliotekę bankową
 • świętowanie sukcesów
 • pakiet socjalny, w tym opieka medyczna, karty podarunkowe, Pracowniczy Program Emerytalny.

Prosimy o wskazanie placówki, do której Państwo aplikują oraz zawarcie w swoim CV klauzuli o następującej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zjednoczony Bank Spółdzielczy danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej / aktualnej i przyszłych rekrutacji*
*niepotrzebne skreślić

Przesyłając formularz kontaktowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych i kontakt poprzez wybrane kanały (telefon, email) komunikacji osobowych w celach obsługi niniejszego zgłoszenia przez Bank Rumia Spółdzielczy z siedzibą przy ul. Morskiej 21, 84-230 Rumia z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).

Prosimy o zaznaczenie pola poprzez wstawienie znaku „✓”. Zaznaczenie pola oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia każdej z powyżej udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BANK RUMIA SPÓŁDZIELCZY W ZWIĄZKU Z UDZIELENIEM ODPOWIEDZI NA PANA/PANI PYTANIE

 1. [Administrator danych] Administratorem danych jest Bank Rumia Spółdzielczy z siedzibą w Rumi, ul. Morska 21, 84-230 Rumia zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073381, NIP 586-010-38-60, REGON 000496219, telefon +48 58 671 00 38, email: centrala@bankrumia.pl, zwany dalej „Bankiem”.
 2. [Inspektor Ochrony Danych] W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bankrumia.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).
  Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. [Kategorie danych osobowych] Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.
  Bank przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.