Ładowanie...

Wymieniaj waluty 24/7!

Czym jest Kantor SGB?

Kantor SGB to usługa dostępna w ramach SGB24 dla klientów indywidualnych i firmowych – umożliwia natychmiastową wymianę walut.

  • Usługa dla klientów posiadających dostęp do bankowości elektronicznej SGB24, posiadających udostępniony w SGB24 rachunek złotowy i walutowy.
  • Wymiana walut odbywa się zawsze pomiędzy kontem w złotówkach a kontem w walucie obcej.
  • Kantor SGB dostępny jest 24/7.
  • Udostępnione waluty to: EUR, GBP, CHF, USD, NOK, SEK, DKK, CZK.

Twoje korzyści

  • atrakcyjne kursy walut
  • intuicyjny serwis transakcyjny
  • wymiana online
  • natychmiastowa realizacja transakcji,
  • możliwość zlecenia transakcji z datą przyszłą, po określonym kursie (dla bezpieczeństwa, takiemu zleceniu możesz ustawić też datę wygaśnięcia)

 

Zobacz jakie to proste